ДигиталнакомуникацияPress Enter to continie

Дигитална
комуникацияPress Enter to continie

Press Enter to continue Днес дигиталната комуникация е ключова за всеки бизнес. Тя пронизва целия цикъл на връзките с обществеността. Все по-популярните социални медии са източник на новини и коментари 24 часа на ден, седем дни седмично. Онлайн авторството надхвърля...
Управление на кризи Кризите, коитодебнат зад ъгъла

Управление на кризи Кризите, които
дебнат зад ъгъла

Кризите, които дебнат зад ъгъла Кризите възникват и ще възникват, а добрата кризисна комуникация е първата стъпка за тяхното овладяване и преодоляване. Ако за Вашата компания или организация възникне криза, нашата работа е: да провеждаме адекватна комуникация с...
Корпоративен PR Да решаваме ребуси заедно

Корпоративен PR Да решаваме
ребуси заедно

Да решаваме ребуси заедно Опитът ни с корпоративни клиенти от различни сектори (модерна търговия, строителство, банкиране и небанкови финанси, автомобили, логистика и др.) е източник на професионализъм и гъвкавост в решението на различни PR казуси. В динамично...
Изграждане на общности Единство в разнообразието

Изграждане на
общности Единство в разнообразието

Единство в разнообразието За нас PRе работа за каузи. А общественозначимите, благородни каузи са генератор на общности. Знаем колко е дълъг процесът за изграждане на общности и каква комуникация е необходима за тяхното поддържане и развитие. Нашето убеждение е, че...
Връзки със заинтересованите страни Светът е малък

Връзки със
заинтересованите страни Светът е малък

Светът е малък В свят, в който по сложен начин се преплитат интересите на различни групи хора, за печелившата комуникация няма пътни знаци. Ние Ви помагаме да бъдете отворени към групите и общностите, от които зависи постигането на Вашите цели. Работейки със...