21-ви дни на японската култура в БългарияСпециално събитие / Посолство на Япония в България

21-ви дни на японската култура в БългарияСпециално събитие / Посолство на Япония в България
25,0,0,60,1
600,600,600,2,3000,3500,3000,8000
90,150,0,70,12,30,50,1,70,12,0,50,0,1,1,5000
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG

Проекти

21-ви дни на японската култура в България

Специално събитие / Посолство на Япония в България

Задание:
Програмата на събитието в рамките на тези два месеца включва 8 подсъбития, посветени на различни културни и бизнес теми.
Основна задача: генериране на медиен интерес и масово отразяване в медиите за запознаване с културата на Япония и поддържане на положителния имидж на японското посолство у нас.

Предизвикателства:
• Представяне на традиционно тематично събитие по различен начин
• Освежаване на имиджа на събитието, единно послание
• Привличане на по-млада и по-разнородна публика към основната тема – културата на Япония
• Генериране на интерес към отделните подсъбития
• Обвързване на новия имидж на ‘Дните’ с пристигането на нов посланик

Цели на агенцията, публики
Публики:
• Директна: медии
• Индиректна: широка общественост
Цели:
• Поддържането на медиен интерес към всички 8 подсъбития: нарастване на интереса към японската култура
• Медийният интерес се менажира през целия двумеечен период на ‘Дните’

Стратегически подход
Ясно послание, че Япония въплъщава съвременния начин за опазване на традициите, анонсирано чрез:
1. Традиционни събития (чайна церемония, гравюра, икебана и др.) по съвременен начин, близък до европейското разбиране
2. Заявка за отворен диалог – лична среща на посланника с медиите и представяне на културния аташе
3. Разделяне във времето на двата комуникационни повода – ‘Дните’ и представянето на новия посланик.
Изготвяне на селектирана база с медии и ресорни журналисти – културни, лайфстайл, дамски, информационни и бизнес.

Послание
• Дните са част от есенния културен календар
• Японското посолство е инициатор и основен организатор, като подпомага различни сружения у нас, работещи за развитието на японо-българските взаимоотношения

Очаквани резултати:
1. Детайлно запознаване на медиите със събитието, като му се даде лице – културното аташе и посолството
2. Асоциация на всяко едно от подсъбитията с общата шапка – Дни на японската култура
3. Генериране на медиен итерес и увеличаване на посещаемостта на отделните под-събития

Реализация
• Анонсиращо съобщение – 4 седмици преди първото събитие
• Среща с медиите за представяне на програмата от посланика и културното аташе – 3 седмици преди първото събитие
• Генериране на медиен интерес и обезпечаване на всяко подсъбитие с изпращане на покана и пост информация със снимков материал
• Допълнителна информация за по-обширни материали

Измерване на резултатите
1. Индиректна публика: много добро присъствие на всички 8 подсъбития: между 130 и 350 гости

2. Медии:
Медийно присъствие на пресконференцията: 25 медии, включително 2 телевизии и 3 радиа (неконтролирани отразявания)

3. Поддържане на интереса (в рамките на два месеца постоянна комуникация по следните активности – 1 анонсиращо прессъобщение | 1 прес конференция | 8 подсъбития – и постигнахме висока познаваемост на бранда на ‘Дните’ чрез:
Качество на отразяванията
o представиха темата и участниците под формата на новина или интервю, материалите са пространни
o посочваха повода и инициатора, а именно ‘Дните на японскат акултура’ и Посолството на Япония в България
o създадоха усещане за свързаност на представените традициионни обичаи или бизнес решения

Количествени отразявания
Анонсираща пресконференция и 8 подсъбития :
между 50 и 15 отразявания, в зависимост тематиката на подсъбитието

Общо отразявания : 193 (web: 157; преса: 23; телевизия: 9; радио: 4)
Видео отразяване: 17 мин. 45 сек.
Аудио отразяване: 12 мин. 57 сек.
Рекламен еквивалент на PR отразяванията в евро: 126 348