Управление на кризи Кризите, които
дебнат зад ъгъла

Управление на кризи Кризите, коитодебнат зад ъгъла

media_relations1

Кризите, които дебнат зад ъгъла

Кризите възникват и ще възникват, а добрата кризисна комуникация е първата стъпка за тяхното овладяване и преодоляване.

Ако за Вашата компания или организация възникне криза, нашата работа е:

  • да провеждаме адекватна комуникация с медиите, клиентите /заинтересованите страни и обществеността
  • да предложим стратегия за възстановяване на наранената репутация.

Кризите често са неочаквани, но с наша помощ можете да се подготвите за тях. В такива моменти ние сме до Вас, за да отговорим достойно на медийния интерес и реакцията на Вашите служители и клиенти.