Придвижвай се разумно / Информационна кампания на Европейската комисия

Придвижвай се разумно / Информационна кампания на Европейската комисия
25,0,0,60,1
600,600,600,2,3000,3500,3000,8000
90,150,0,70,12,30,50,1,70,12,0,50,0,1,1,5000
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG

Проекти

Придвижвай се разумно

Информационна кампания на Европейската комисия

Задание:
През 2012 г. Европейската комисия даде начало на информационната кампания DotheRight Mix на тема устойчивата градска мобилност в Европа..

У нас кампанията е под наслов “Придвижвай се разумно” и се разгърна с локални генерирани активности.

Цел на клиента:
Устойчивото придвижване е възпитаването и въвеждането на модел на придвижване за по-добра градска среда, за облекчаване на трафика, намаляване на замърсяването на въздуха и нивото на шума и подобряване на здравния статус на градските жители.

Предизвикателства:
• Вкоренени нагласи за използване на личния автомобил и за най-кратки разстояния
• Градоустройствени планове и трафик, несъобразени с разумното придвижване

Стратегически подход
• За адаптирането на кампанията в България си сътрудничихме с Министерство на околната среда и водите и работна група от 11 български експерти от институции, сдружения и компании.
• За широката аудитория разработихме послания и дейности, насочени към хората, вече осъзнали нуждата от промяна, които биха възприели по-лесно идеите ни и биха далиличен пример.

Цел на агенцията, очаквани резултати
Начало на промяна в стереотипите за придвижване в града

Послание
Като се откажем от ползването на личния автомобил за всекидневно придвижване в града, спестяваме средства от гориво, увеличаваме физическата си активност, помагаме за намаляване на трафика и вредните емисии в атмосферата.

Как да се постигне:
• Регулярни срещи със заинтересованите страни на ниво институции
• Регулярни връзки с медиите
• Контакт с широката аудитория: традиционни и онлайн медии, собствени медии, събития на живо, игра „20-те градски точки“

Реализация
Участие в уличния фестивал „София диша“ (2013 г.)с представяне на кампанията с инсталация като стар автомобил „Москвич“ и във фестивала “Зона Култура“ (2014 г.) с изрисуване на фасадата на сграда на ключово софийско кръстовище с огромен графит.

Участие във форума „GreenDayForum – зелени стратегии и устойчиви бизнес решения“и в Architecture Week Пловдив.

Официален старт: Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември 2013 г, Ден без автомобили в центъра на града. Представихме събитието “20-те градски точки”: игра с печати от ключови локации в персонални книжки с идеята да се насърчи разумното придвижване в града.

Направихме възможна реализацията на първото българско мобилно приложение за споделено пътуване, заедно с платформата AHA!CAR. То осигурява лесна възможност за уговаряне на градско или междуградско пътуване, независимо дали потребителят е пътник или шофьор. Каузата на споделеното пътуване цели да спомогне, както за опазването на околната среда чрез намаляване на вредните емисии, така и за оптимизиране на средствата за транспорт.

Проведохме конкурс за любители фотографи на тема ‚споделено пътуване с автомобил“, последван от изложба на открито в центъра на София.

Създадохме и собствен медиен канал – вестник TheGreenSofia Times. От началото на кампанията до сега издадохме пет броя с уникален дизайн и съдържание.

Online пространството също е широко застъпено в програмата ни. Разработихме локален уебсайт www.dothemix.bg, и страници във Facebook и Instragram.

Измерване на резултатите
Две числа, толкова много хора:
• 9 750 души – общ брой лично докоснати от идеите на DotheRight Mix с живи срещи, присъствали на форуми, събития на закрито и открито.
• Над 70 000 души непряко достигнати с посланията на кампанията