Организация
на събития Нещо се случи

Организация на събития Нещо се случи

media_relations1

Нещо се случи

Макар и парадоксално, в настъпващото дигитално обществоживите срещи и контактиса незаменими за пълнокръвна комуникация.За организиране на Вашето корпоративно събитие ние ще започнем от самото начало:

  • Творческа идея: дори строго деловите събития допускатнестандартен, творчески подход: ще видите!
  • Водещ и подробен сценарий;
  • Покани и презентации: съдържание и дизайн;
  • Декорация и кетъринг, координация на елементите;
  • Фото и видео заснемане на събитието;
  • Проследяване на медийното отразяване.

Без да омаловажаваме ролята на събитията като самостойни комуникационни единици обаче, ние виждаме тяхното място като акценти в цялостния процес на Вашата комуникация. Като част от интегрирани кампании събитията са онази черешка на тортата, която обобщава и синтезира съдържанието, което генерираме за Вас по определен проект.