Корпоративен PR Да решаваме
ребуси заедно

Корпоративен PR Да решаваме ребуси заедно

media_relations1

Да решаваме ребуси заедно

Опитът ни с корпоративни клиенти от различни сектори (модерна търговия, строителство, банкиране и небанкови финанси, автомобили, логистика и др.) е източник на професионализъм и гъвкавост в решението на различни PR казуси.

В динамично развиващата се сфера на корпоративните комуникации агенцията може да Ви бъде полезна не само като гради връзки с медиите и обществеността. Можем да ви асистираме още за:

  • разработването на корпоративна идентичност;
  • създаването на програми за социална корпоративна отговорност;
  • изграждане на корпоративна и личностна репутация.

Работим и в тези насоки, защото вярваме, че Вашата корпоративна комуникация е най-работеща, когато е единна и последователна.