Изграждане на
общности Единство в разнообразието

Изграждане на общности Единство в разнообразието

media_relations1

Единство в разнообразието

За нас PRе работа за каузи. А общественозначимите, благородни каузи са генератор на общности. Знаем колко е дълъг процесът за изграждане на общности и каква комуникация е необходима за тяхното поддържане и развитие.

Нашето убеждение е, че жизнеността на Вашите каузи зависи пряко от жизнеността на общностите, които се формират около тях. Ние можем да Ви подпомогнем:

  • да поставите начало на общности, свързани с Ваши дългосрочни каузи;
  • да развивате комуникация, чрез която общността и каузата еволюират взаимно;
  • да поддържате ниво на активност, здравословно за състоянието на близките Ви общности;
  • да генерирате нови каузи в общностна среда.