Дигитална
комуникацияPress Enter to continie

ДигиталнакомуникацияPress Enter to continie

media_relations1

Press Enter to continue

Днес дигиталната комуникация е ключова за всеки бизнес. Тя пронизва целия цикъл на връзките с обществеността. Все по-популярните социални медии са източник на новини и коментари 24 часа на ден, седем дни седмично. Онлайн авторството надхвърля старите ограничения – всеки може да бъде автор, а посредничеството на медиите не винаги е необходимо. Затова някои анализатори говорят за PR журналистика – PR специалистите вече директно разговарят онлайн със заинтересованите страни и широката общественост.

В този бързо изменящ се комуникационен пейзаж можем да спомагаме за системната Ви дигитална комуникация чрез:

  • електронни мейлинги;
  • онлайн съдържание за различни формати и цели;
  • дизайн, съдържание и управление на профили в социалните мрежи;
  • дизайн и съдържание на блогове и уебсайтове;
  • онлайн мониторинг на теми и конкуренти.