Генериране на
съдържание Разкажете се

Генериране на съдържание Разкажете се

media_relations1

Разкажете се

Днес съдържанието за PR става все по-богато. Ролята на стандартното прес-съобщение намалява за сметка на сюжетния подход в PR и рекламната комуникация: разказването на истории. Наред с това, фото, графичното и видео съдържание увеличават своя обем и влияние.

Ние Ви каним да ни се доверите в тази толкова мотивираща мулти-жанрова среда, за да разкажем Вашата история:

  • Вашата компания, институция или бранд/проект са достойни за добре разказана история. Можете да бъдете сигурни в това.
  • Ние виждаме нашата роля в умението ни да градим интересно съдържаниеза Вас, което ангажира емоционално и поддържа будно вниманието на Вашата аудитория.
  • Вие със сигурност има какво да кажете, а ние можем да пресъздадем Вашата история истинно и увлекателно, с добро познаване на темите, персонажите и аудиторията.