Връзки с медиитеС тях Вашият
глас е по-силен

Връзки с медиитеС тях Вашият глас е по-силен

media_relations1

С тях Вашият глас е по-силен

Изградени на основата на взаимен респект и професионализъм, връзките с медиите са ключова дейност на агенцията.

Ако работим за Вас, нашият ангажимент ще бъде:

  • да се запознаем с историята, мисията, целите, текущите проблеми и постижения на Вашата компания или организация;
  • да създаваме пълнокръвно съдържане за Вас, което е истинно, четивно и интересно;
  • да направим така, че медиите да генерират качествени новини и материали в духа на целите на Вашата компания или организация;
  • да Ви предложим обучение за успешно медийно поведение.

Агенцията постига това чрез системна комуникация с различни медии и техните ресорни журналисти. Разчитаме на доброто познаване на политиката на медиите, на тяхното съдържание и стил, както и на профила и навиците на техните потребители.

Важни за нашите успехи в тази насока са:

  • изграждането на дългосрочни отношения с медиите;
  • диалогичност и откритост като стил на работа с тях;
  • създаването на качествено и истинно съдържание за клиентите в унисон с приоритетите на медийните аудитории.