Връзки със
заинтересованите страни Светът е малък

Връзки със заинтересованите страни Светът е малък

media_relations1

Светът е малък

В свят, в който по сложен начин се преплитат интересите на различни групи хора, за печелившата комуникация няма пътни знаци. Ние Ви помагаме да бъдете отворени към групите и общностите, от които зависи постигането на Вашите цели.

Работейки със заинтересованите страни, ние изграждаме заедно с Вас положителни отношения с тях, съзвучни с вашите и техните интереси.

Ако работим за Вашата компания или организация, ще отговаряме за:

  • идентификацията на всички заинтересовани страни в определен момент или за определен проект;
  • очертаването на главни и второстепенни заинтересовани страни;
  • анализ на заинтересованите страни с цел по-добро разбиране за техния облик, интереси и мотивация;
  • изграждането на стратегия с канали за комуникация с тях: срещи на живо, one-to-one, директен маркетинг, дигитални комуникации, кръгли маси, дискусионни клубове, инициативни комитети и др.
Умения

Публикувано на

20 Jun 2015


Notice: Undefined index: active_brand in /www/interimage.bg/www/root/wp-content/themes/Divi/single-project.php on line 102