Будно поколение Европейска комисия, 2014 г.

Будно поколение Европейска комисия, 2014 г.
25,0,0,60,1
600,600,600,2,3000,3500,3000,8000
90,150,0,70,12,30,50,1,70,12,0,50,0,1,1,5000
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG

Проекти

Будно поколение

Европейска комисия, 2014 г.

Задание:
Generation Awake („Будно поколение“) е кампаниянаЕвропейската комисия, кояточрез конкурса за млади диазйнери „Стани Awakener“ е насоченакъмнасърчаване на отговорнопотребление ирециклиранесредевропейцитена възраст от 25 до 40години.


• „Будно поколение“ сконкурса„Стани Awakener“е иновативнакампания, коятонадхвърлядидактическия тон на много информационни проекти. С нея ние не казвахме на хоратакакво да правят,а показахме какнещатасе превръщат вново качество; че отпадъцитенеса проклятие, а могат да пораждатизкуството, иновациии красота.

Целеви групи:
• Посланиетобе насочено към младите хора чрезмладежкотворчество иподчертаваотговорността намладитепоколениязауспешносправяне сглобалнитепроблеми.

Стратегически подход
• „Будно поколение“ се стремеше да привлече младите таланти за създаване на функционални и красиви предмети за бита от вече използвани материали. Мисията на кампанията бе да наблегне на ролята на отпадъците в решаването на проблемите на околната среда.
• Най-образният и убедителен начин да се илюстрираползата отповторно използване и рециклирането наматериалие да вдъхновим талантливи млади хора заидеи, които им дават втори живот. Това се случи чрез конкурса за млади дизайнери „Стани Awakener“.

Реализация
• Работа по изграждане на партньорски отношения с представителите на академичните среди и бизнеса. Основният бизнес партньор на начинаниетоIKEA България предостави едномесечен стаж на носителя на първа награда в конкурса за млади дизайнери „Стани Awakener“
• Кампания за оповестяване на конкурса: чрез медийни парнтьорства и с подкрепата на академични институции и общности
• Сформиране на жури от академичните среди и бизнеса за излъчване на най-добрите дизайнери според строго определени критерии
• Награждаване на трите най-добри проекта в представителството на ЕК в София
• Аранжиране на изложба с 13 подбрани проекта в представителството на ЕК в София
• Аранжиране на изложба с работите на 13-те финалисти в партньорство с НАТФИЗ
• Уъркшоп за изграждане на дърво от хартия, алуминий и пластмаса, изложено в НАТФИЗ
• Изложба на открито в центъра на София с фотоси от творби на наградени дизайнери в същия конкурс, проведен в други страни
• Участие на трите най-добри проекта във форума„Зелена седмица“ в Брюксел
• Комуникационна програма за конкурса и проекта:
>> българоезична секция в мултинационалния сайт на кампанията
>> разработка на българоезичен сайт специално за конкурса у нас
>> медийни партньорства с Vesti.bg, сп. „Жената днес“ и сп. B2B.

Измерване на резултатите
• Участници в конкурса за дизайнери: 48
• Медиен отзвук: 84 отразявания, ТВ – 2, радио – 3