Modele pociągów pancernych

W II rzucie mobilizacji powszechnej dywizjon Mia ł sformować Ośrodek Zapasowy Pociągów Pancernych NR 1. Z chwilą zakończenia mobilizacji dywizjon ulegał likwidacji. W etatcie Ośrodka zapasowego przewidziany był między przez Szkolny pociąg pancerny [d] [e]. 1 Września dowództwo Tego pociągu objął KPT. Franciszek Pietrzak. Pociągi zmobilizowane przez 1 dywizjon Pociągów Pancernych w Legionowie (Dow. ppłk Jan Damasiewicz) otrzymały Numery 11 – 15, natomiast pociągi zmobilizowane przez 2 dywizjon Pociągów Pancernych w Niepołomicach (Dow. MJR Sączewski) otrzymały Numery 51 – 55 [27] . Ponadto 2 dywizjon wystawił Ośrodek Zapasowy Pociągów Pancernych [28]. Do 1 Września zmobilizowano pociągi Nr 11, 12, 13, 51, 52, 53, 54 i 55; zostały przydzielone do diffĂŠrents Armii i Grup operacyjnych, gdzie miały wić jednostki szybkiej interwencji i Ochrony Linii kolejowych [28]. Pociągi Nr 14 i 15 zakończyły mobilizację 3 Września i zostały skierowane do odwodu Naczelnego Dowództwa [28]. W czerwcu 1921, w czasie III Powstania Śląskiego, oddziały powstańcze dysponowały szesnastoma pociągami pancernymi, zorganizowanymi w Cztery grupy, Każda w składzie dwóch dywizjonów po DWA pociągi.

Cztery z tych szesnastu okolicami nie nadawały się ne akcji z naruszenia usterek. Przy Naczelnym Dowództwie Wojsk Powstańczych funkcjonował Inspektorat Pociągów Pancernych. Przeciętny pociąg Mia ł DWA Działa, kolejnych karabinów i Oddział szturmowy [11]. Zimą 1924 Roku rozpoczęły się pierwsze Kursy w Dywizjonie ćwiczebnym; ne a 1927 Roku przeszkolono ponad 2000 Oficerów je żołnierzy. W styczniu 1925 Roku pododdział Ten przemianowano na dywizjon Szkolny Pociągów Pancernych. W październiku 1927 Roku dywizjon Szkolny zmienił nazwę na 1 dywizjon Pociągów Pancernych. 17 kwietnia 1928 Roku na bazie 1 Pułku saperów Kolejowych sformowano 2 dywizjon Pociągów Pancernych w Niepołomicach. Każdemu dywizjonowi przydzielono 6 pociągów. W skład każdego dywizjony wchodziły: dowództwo, Szkolny pociąg pancerny, kadrowy pociąg pancerny, plutony: ogniowy, motorowy, wypadowy minersko-saperski, Łączności, Gospodarczy, Kompania drezyn, kwatermistrzostwo, Park pancerny i warsztaty [17]. W Maju 1929 Roku nastąpiła radykalna reorganizacja Wojsk inżynieryjnych; Obydwa pułki saperów kolejowych przemianowano na nationales mostów kolejowych.