Експертизи

Какво можем да направим за вас?

media_relations1

С тях Вашият глас е по-силен

Изградени на основата на взаимен респект и професионализъм, връзките с медиите са ключова дейност на агенцията.

Ако работим за Вас, нашият ангажимент ще бъде:
 • да се запознаем с историята, мисията, целите, текущите проблеми и постижения на Вашата компания или организация;
 • да създаваме пълнокръвно съдържане за Вас, което е истинно, четивно и интересно;
 • да направим така, че медиите да генерират качествени новини и материали в духа на целите на Вашата компания или организация;
 • да Ви предложим обучение за успешно медийно поведение.
Агенцията постига това чрез системна комуникация с различни медии и техните ресорни журналисти. Разчитаме на доброто познаване на политиката на медиите, на тяхното съдържание и стил, както и на профила и навиците на техните потребители.

Важни за нашите успехи в тази насока са:
 • изграждането на дългосрочни отношения с медиите;
 • диалогичност и откритост като стил на работа с тях;
 • създаването на качествено и истинно съдържание за клиентите в унисон с приоритетите на медийните аудитории.
media_relations1

Светът е малък

В свят, в който по сложен начин се преплитат интересите на различни групи хора, за печелившата комуникация няма пътни знаци. Ние Ви помагаме да бъдете отворени към групите и общностите, от които зависи постигането на Вашите цели.

Работейки със заинтересованите страни, ние изграждаме заедно с Вас положителни отношения с тях, съзвучни с вашите и техните интереси.

Ако работим за Вашата компания или организация, ще отговаряме за:
 • идентификацията на всички заинтересовани страни в определен момент или за определен проект;
 • очертаването на главни и второстепенни заинтересовани страни;
 • анализ на заинтересованите страни с цел по-добро разбиране за техния облик, интереси и мотивация;
 • изграждането на стратегия с канали за комуникация с тях: срещи на живо, one-to-one, директен маркетинг, дигитални комуникации, кръгли маси, дискусионни клубове, инициативни комитети и др.
media_relations1

Единство в разнообразието

За нас PRе работа за каузи. А общественозначимите, благородни каузи са генератор на общности. Знаем колко е дълъг процесът за изграждане на общности и каква комуникация е необходима за тяхното поддържане и развитие.

Нашето убеждение е, че жизнеността на Вашите каузи зависи пряко от жизнеността на общностите, които се формират около тях. Ние можем да Ви подпомогнем:
 • да поставите начало на общности, свързани с Ваши дългосрочни каузи;
 • да развивате комуникация, чрез която общността и каузата еволюират взаимно;
 • да поддържате ниво на активност, здравословно за състоянието на близките Ви общности;
 • да генерирате нови каузи в общностна среда.
media_relations1

Да решаваме ребуси заедно

Опитът ни с корпоративни клиенти от различни сектори (модерна търговия, строителство, банкиране и небанкови финанси, автомобили, логистика и др.) е източник на професионализъм и гъвкавост в решението на различни PR казуси.

В динамично развиващата се сфера на корпоративните комуникации агенцията може да Ви бъде полезна не само като гради връзки с медиите и обществеността. Можем да ви асистираме още за:
 • разработването на корпоративна идентичност;
 • създаването на програми за социална корпоративна отговорност;
 • изграждане на корпоративна и личностна репутация.
Работим и в тези насоки, защото вярваме, че Вашата корпоративна комуникация е най-работеща, когато е единна и последователна.
media_relations1

Кризите, които дебнат зад ъгъла

Кризите възникват и ще възникват, а добрата кризисна комуникация е първата стъпка за тяхното овладяване и преодоляване.

Ако за Вашата компания или организация възникне криза, нашата работа е:
 • да провеждаме адекватна комуникация с медиите, клиентите /заинтересованите страни и обществеността
 • да предложим стратегия за възстановяване на наранената репутация.
Кризите често са неочаквани, но с наша помощ можете да се подготвите за тях. В такива моменти ние сме до Вас, за да отговорим достойно на медийния интерес и реакцията на Вашите служители и клиенти.
media_relations1

Press Enter to continue

Днес дигиталната комуникация е ключова за всеки бизнес. Тя пронизва целия цикъл на връзките с обществеността. Все по-популярните социални медии са източник на новини и коментари 24 часа на ден, седем дни седмично. Онлайн авторството надхвърля старите ограничения – всеки може да бъде автор, а посредничеството на медиите не винаги е необходимо. Затова някои анализатори говорят за PR журналистика – PR специалистите вече директно разговарят онлайн със заинтересованите страни и широката общественост.

В този бързо изменящ се комуникационен пейзаж можем да спомагаме за системната Ви дигитална комуникация чрез:
 • електронни мейлинги;
 • онлайн съдържание за различни формати и цели;
 • дизайн, съдържание и управление на профили в социалните мрежи;
 • дизайн и съдържание на блогове и уебсайтове;
 • онлайн мониторинг на теми и конкуренти.
media_relations1

Разкажете се

Днес съдържанието за PR става все по-богато. Ролята на стандартното прес-съобщение намалява за сметка на сюжетния подход в PR и рекламната комуникация: разказването на истории. Наред с това, фото, графичното и видео съдържание увеличават своя обем и влияние.

Ние Ви каним да ни се доверите в тази толкова мотивираща мулти-жанрова среда, за да разкажем Вашата история:
 • Вашата компания, институция или бранд/проект са достойни за добре разказана история. Можете да бъдете сигурни в това.
 • Ние виждаме нашата роля в умението ни да градим интересно съдържаниеза Вас, което ангажира емоционално и поддържа будно вниманието на Вашата аудитория.
 • Вие със сигурност има какво да кажете, а ние можем да пресъздадем Вашата история истинно и увлекателно, с добро познаване на темите, персонажите и аудиторията.
media_relations1

Нещо се случи

Макар и парадоксално, в настъпващото дигитално обществоживите срещи и контактиса незаменими за пълнокръвна комуникация.За организиране на Вашето корпоративно събитие ние ще започнем от самото начало:
 • Творческа идея: дори строго деловите събития допускатнестандартен, творчески подход: ще видите!
 • Водещ и подробен сценарий;
 • Покани и презентации: съдържание и дизайн;
 • Декорация и кетъринг, координация на елементите;
 • Фото и видео заснемане на събитието;
 • Проследяване на медийното отразяване.
Без да омаловажаваме ролята на събитията като самостойни комуникационни единици обаче, ние виждаме тяхното място като акценти в цялостния процес на Вашата комуникация. Като част от интегрирани кампании събитията са онази черешка на тортата, която обобщава и синтезира съдържанието, което генерираме за Вас по определен проект.