term paper

В свят, който става все по-малък, защото комуникацията го пронизва 365/24/7/, нашият екип ще Ви предостави стройна, ефективна и навременна стратегия за ПР комуникация и различни събитийни прояви.

Ние сме неотлъчно до нашите клиенти, когато формулират и изразяват своите ценности, създават и участват в различни общности и преминават успешно през кризи. Ние сме техният глас пред обществото и света. Градим техните мостове към медиите и хората.

Анализираме и обобщаваме техните кампании чрез специална метрика, ShareofVoice. Така те успяват и растат в благоприятна среда от гледна точка на връзки с обществеността, нещо, което придобива все по-голяма важност в този малък, свързан свят.

Годишни награди на b2b Media‘2015
Категория: Бизнес идея на годината 2014

 

Първото българско мобилно приложение „Споделено пътуване в градска среда“

Клиент: Интеримидж / Европейската комисияa

12-и годишни награди за отговорен бизнес на Българският Форум на Бизнес Лидерите ‘2015
Категория : Инвеститор в околоната среда

Първото българско мобилно приложение за споделено пътуване с автомобил
/съвместо с Aha!Car/

Клиент: Интеримидж / Европейска комисия

Награди EVENTEX’2014
Категория: Зелено събитие на годината

20-те точки на „Do the right mix – Придвижвай се разумно“

Клиент: Европейска комисия

B2B magazine: Най-зелените компании в България’2013
Категория: Специален принос към зелената идея

„Do the right mix – Придвижвай се разумно“

Клиент: Европейска комисия

BBL годишни бизнес награди: PRIMUS Inter PARES’2013
(Бизнес клуб „Белгия-България-Люксембург“)
Категория: Корпоративна социална отговорност

„Do the right mix – Придвижвай се разумно“

Клиент: Европейска комисия

БДВО: PR Приз’2011
(Българско дружество за връзки с обществеността)
Категория: Обществено значима PR кампания на организация от бизнес сектора

Тера Мадре Балкани 2010

Клиент: Slow Food България

БДВО: PR Приз’2011
(Българско дружество за връзки с обществеността)
Категория: Специално събитие

 

21-ви дни на японската култура в България

Клиент: Посолство на Япония в Република България

БАПРА: Bright Awards’2010
(Българска асоциация на ПР агенциите)
Категория: Специално събитие

 

Beefeater London Dress Code

Клиент: Pernod Ricard България

Експертизи

Какво можем да направим за вас?

Всички

media_relations1

С тях Вашият глас е по-силен

Изградени на основата на взаимен респект и професионализъм, връзките с медиите са ключова дейност на агенцията. Ако работим за Вас, нашият ангажимент ще бъде:
 • да се запознаем с историята, мисията, целите, текущите проблеми и постижения на Вашата компания или организация;
 • да създаваме пълнокръвно съдържане за Вас, което е истинно, четивно и интересно;
 • да направим така, че медиите да генерират качествени новини и материали в духа на целите на Вашата компания или организация;
 • да Ви предложим обучение за успешно медийно поведение.
Агенцията постига това чрез системна комуникация с различни медии и техните ресорни журналисти. Разчитаме на доброто познаване на политиката на медиите, на тяхното съдържание и стил, както и на профила и навиците на техните потребители. Важни за нашите успехи в тази насока са:
 • изграждането на дългосрочни отношения с медиите;
 • диалогичност и откритост като стил на работа с тях;
 • създаването на качествено и истинно съдържание за клиентите в унисон с приоритетите на медийните аудитории.
Връзки с медиитеС тях Вашият глас е по-силен

Връзки с медиитеС тях Вашият
глас е по-силен

media_relations1

Светът е малък

В свят, в който по сложен начин се преплитат интересите на различни групи хора, за печелившата комуникация няма пътни знаци. Ние Ви помагаме да бъдете отворени към групите и общностите, от които зависи постигането на Вашите цели. Работейки със заинтересованите страни, ние изграждаме заедно с Вас положителни отношения с тях, съзвучни с вашите и техните интереси. Ако работим за Вашата компания или организация, ще отговаряме за:
 • идентификацията на всички заинтересовани страни в определен момент или за определен проект;
 • очертаването на главни и второстепенни заинтересовани страни;
 • анализ на заинтересованите страни с цел по-добро разбиране за техния облик, интереси и мотивация;
 • изграждането на стратегия с канали за комуникация с тях: срещи на живо, one-to-one, директен маркетинг, дигитални комуникации, кръгли маси, дискусионни клубове, инициативни комитети и др.
Връзки със заинтересованите страни Светът е малък

Връзки със
заинтересованите страни Светът е малък

media_relations1

Единство в разнообразието

За нас PRе работа за каузи. А общественозначимите, благородни каузи са генератор на общности. Знаем колко е дълъг процесът за изграждане на общности и каква комуникация е необходима за тяхното поддържане и развитие. Нашето убеждение е, че жизнеността на Вашите каузи зависи пряко от жизнеността на общностите, които се формират около тях. Ние можем да Ви подпомогнем:
 • да поставите начало на общности, свързани с Ваши дългосрочни каузи;
 • да развивате комуникация, чрез която общността и каузата еволюират взаимно;
 • да поддържате ниво на активност, здравословно за състоянието на близките Ви общности;
 • да генерирате нови каузи в общностна среда.
Изграждане на общности Единство в разнообразието

Изграждане на
общности Единство в разнообразието

PR interimage
media_relations1

Да решаваме ребуси заедно

Опитът ни с корпоративни клиенти от различни сектори (модерна търговия, строителство, банкиране и небанкови финанси, автомобили, логистика и др.) е източник на професионализъм и гъвкавост в решението на различни PR казуси. В динамично развиващата се сфера на корпоративните комуникации агенцията може да Ви бъде полезна не само като гради връзки с медиите и обществеността. Можем да ви асистираме още за:
 • разработването на корпоративна идентичност;
 • създаването на програми за социална корпоративна отговорност;
 • изграждане на корпоративна и личностна репутация.
Работим и в тези насоки, защото вярваме, че Вашата корпоративна комуникация е най-работеща, когато е единна и последователна.
Корпоративен PR Да решаваме ребуси заедно

Корпоративен PR Да решаваме
ребуси заедно

media_relations1

Кризите, които дебнат зад ъгъла

Кризите възникват и ще възникват, а добрата кризисна комуникация е първата стъпка за тяхното овладяване и преодоляване. Ако за Вашата компания или организация възникне криза, нашата работа е:
 • да провеждаме адекватна комуникация с медиите, клиентите /заинтересованите страни и обществеността
 • да предложим стратегия за възстановяване на наранената репутация.
Кризите често са неочаквани, но с наша помощ можете да се подготвите за тях. В такива моменти ние сме до Вас, за да отговорим достойно на медийния интерес и реакцията на Вашите служители и клиенти.
Управление на кризи Кризите, коитодебнат зад ъгъла

Управление на кризи Кризите, които
дебнат зад ъгъла

media_relations1

Press Enter to continue

Днес дигиталната комуникация е ключова за всеки бизнес. Тя пронизва целия цикъл на връзките с обществеността. Все по-популярните социални медии са източник на новини и коментари 24 часа на ден, седем дни седмично. Онлайн авторството надхвърля старите ограничения – всеки може да бъде автор, а посредничеството на медиите не винаги е необходимо. Затова някои анализатори говорят за PR журналистика – PR специалистите вече директно разговарят онлайн със заинтересованите страни и широката общественост. В този бързо изменящ се комуникационен пейзаж можем да спомагаме за системната Ви дигитална комуникация чрез:
 • електронни мейлинги;
 • онлайн съдържание за различни формати и цели;
 • дизайн, съдържание и управление на профили в социалните мрежи;
 • дизайн и съдържание на блогове и уебсайтове;
 • онлайн мониторинг на теми и конкуренти.
ДигиталнакомуникацияPress Enter to continie

Дигитална
комуникацияPress Enter to continie

media_relations1

Разкажете се

Днес съдържанието за PR става все по-богато. Ролята на стандартното прес-съобщение намалява за сметка на сюжетния подход в PR и рекламната комуникация: разказването на истории. Наред с това, фото, графичното и видео съдържание увеличават своя обем и влияние. Ние Ви каним да ни се доверите в тази толкова мотивираща мулти-жанрова среда, за да разкажем Вашата история:
 • Вашата компания, институция или бранд/проект са достойни за добре разказана история. Можете да бъдете сигурни в това.
 • Ние виждаме нашата роля в умението ни да градим интересно съдържаниеза Вас, което ангажира емоционално и поддържа будно вниманието на Вашата аудитория.
 • Вие със сигурност има какво да кажете, а ние можем да пресъздадем Вашата история истинно и увлекателно, с добро познаване на темите, персонажите и аудиторията.
Генериране на съдържание Разкажете се

Генериране на
съдържание Разкажете се

media_relations1

Нещо се случи

Макар и парадоксално, в настъпващото дигитално обществоживите срещи и контактиса незаменими за пълнокръвна комуникация.За организиране на Вашето корпоративно събитие ние ще започнем от самото начало:
 • Творческа идея: дори строго деловите събития допускатнестандартен, творчески подход: ще видите!
 • Водещ и подробен сценарий;
 • Покани и презентации: съдържание и дизайн;
 • Декорация и кетъринг, координация на елементите;
 • Фото и видео заснемане на събитието;
 • Проследяване на медийното отразяване.
Без да омаловажаваме ролята на събитията като самостойни комуникационни единици обаче, ние виждаме тяхното място като акценти в цялостния процес на Вашата комуникация. Като част от интегрирани кампании събитията са онази черешка на тортата, която обобщава и синтезира съдържанието, което генерираме за Вас по определен проект.
Организация на събития Нещо се случи

Организация
на събития Нещо се случи

25,0,0,50,1
600,600,600,2,3000,3500,3000,8000
90,150,0,70,12,30,50,1,70,12,0,50,0,1,1,5000
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG
Britos
.Be
BBL
Beefeater
Billa
Cordeel
Deichman
DigitalKidZ
EU Komisiq
EUROSENSOLAB
Еврофутбол
ICF
NAP
YTONG

Проекти

Нашите последни проекти
Всички

Контакти

Interimage Ltd.

ул. “Димитър Хаджикоцев” 94, ет.4
1421 София, България
Tel./Fax: +359 2 865 05 86;
470 91 30; 470 90 71

office@interimage.bg

Експертизи

Какво можем да направим за вас?

Новини

Проекти

News

Expertise

What can we do for you?